งานสัมมนา ย้อนกลับ
สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 3
19 พ.ย. 2558

งานโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 3 ”
ชื่องาน :    สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่3

 

ลักษณะงาน :จัดงานประกวดวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปี่ที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

เวลา และ สถานที่ :
1.ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
2.รอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม ชั้น8 ศูนย์การค้าลีการ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ :    
1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมเยาวชนในการแสดงออกด้วยวิธีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
3.เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ
4.เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรีเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือประกอบเป็นวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจหี้ความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ให้เกิดความรักต่อท้องถิ่น ไม่ก่อให้

เกิดปัญหาแก่สังคม
6.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมามอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้
วงดนครีที่เข้าร่วมประกวด     32 ทีม
ผู้เข้าร่วมงาน:    จำนวน 800-900 ท่าน
ผุ้มีเกียรติภายในงาน :    กลุ่มศิลปิน B.O.Y จากค่าย แกรมมี่

กลุ่มศิลปินจาก ค่าย Vespa Music   เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท