ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ
งานประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Climate Thailand Conference 2011
19 พ.ย. 2558

งานประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Climate Thailand Conference 2011

1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (ราย 3 วัน) ฉบับประจำวันที่ 23-25 มิถุนายน 2554

2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ (ราย 3 วัน) ฉบับประจำวันที่ 25-28 มิถุนายน 2554

3. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ (รายปักษ์) ฉบับประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2554

4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2554

5. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ (รายปักษ์) ฉบับประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2554

6. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2554

7. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554

8. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2554

9. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ (รายปักษ์ ) ฉบับประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2554

10. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554

 

11. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 10-12 สิงหาคม 2554

12. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (ราย 3 ) ฉบับประจำวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2554

13. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ (ราย ปักษ์ ) ฉบับประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2554

14. โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานการประขุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลงหนังสือนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับ สิงหาคม 2554

 

 

เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ให้กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

1. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม หน้า 5 ฉบับประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2554

 

2. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ เศรษฐกิจ หน้า 6 ฉบับประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

3. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ คอลัมน์ Business National หน้า B2 ฉบับประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

4. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ ภูมิภาค หน้า 23 ฉบับประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

5. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ เศรษฐกิจ หน้า 9 ฉบับประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

6. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ อสังหาฯ - คมนาคม หน้า 33 ฉบับประจำวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2554

7. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ จับชีพจรเศรษฐกิจ หน้า 15 ฉบับประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

8. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์ เศรษฐกิจ หน้า 7 ฉบับประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2554

9. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ คอลัมน์ พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 13 ฉบับประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2554

10. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ตลาดเงิน-ตลาดทุน หน้า 23 ฉบับประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

11. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ คอลัมน์ การเมือง หน้า 11 ฉบับประจำวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554

12. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Cool Corner หน้า C4 ฉบับประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2554

13. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2554

14. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ เกษตร หน้า 7 ฉบับประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2554

15. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ เส้นทางเศรษฐี หน้า 22-23 ฉบับปักษ์แรกกันยายน 2554

16. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ Be my guest หน้า 28 ฉบับประจำวันที่ 11-14 กันยายน 2554

17. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น คอลัมน์ Business หน้า 4A ฉบับประจำวันที่ 9 กันยายน 2554

18. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย คอลัมน์ เศรษฐกิจ-เกษตร หน้า 12 ฉบับประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554

19. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ คอลัมน์ สังคม-ท้องถิ่น หน้า 21 ฉบับประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2554

20. เปิดสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ลงในหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ คอลัมน์ พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 10 ฉบับประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2554

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท