ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ
งานนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ “Phuket Countdown 2017” และงานเทศกาลของดีภูเก็ต
07 ต.ค. 2560

งานนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่
“Phuket Countdown 2017”
 และงานเทศกาลของดีภูเก็ต

บริเวณ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2559

www.phuketcountdown.com

หลักการและเหตุผล

               เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นเทศกาลสากลที่ทุกคนให้ความสำคัญ      ถือเป็นงานใหญ่สุดท้ายของปี และตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทุกคนต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาน้ำมันที่ขึ้นลงตลอดเวลา จึงทำให้ทุกคนต่างก็ตึงเครียดกับปัญหาดังกล่าว  การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้งาน Phuket Countdown 2017  เป็นสัญลักษณ์สากลแห่งการเฉลิมฉลองที่ส่งความสุข ความสมหวัง และเป็นงานที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
 
               Phuket Countdown 2017 จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนชาวภูเก็ต ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของภูเก็ต ในการที่จะเป็น Destination ของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี จึงเกิดการรวมตัวในกลุ่มผู้ประกอบการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนกันให้เกิดงานเทศกาลส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ และขยายวงกว้างไปสู่งานเทศกาลส่งท้ายปีระดับสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชิญชวนให้ทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองแบบใหม่ โดยการจับมือกัน นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่    

               การจัดงานครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง การแสดงคอนเสิร์ต ศิลปวัฒนธรรม พร้อมจัดให้มีการแสดงกิจกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภาคบันเทิงจากกลุ่มศิลปินจากค่ายต่างๆ บนเวทีกลาง อันจะเป็นสัญลักษณ์ส่งเสริมภาพแห่งการเฉลิมฉลองได้อย่างสมบูรณ์ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

               จะมีการส่งพระอาทิตย์สุดท้ายของปี 2559 โดยถ่ายทอดสดจากปลายแหลมพรหมเทพ และร่วมจุดเทียนพร้อมกัน เรียกว่า “แสงเทียนแห่งสยาม” ร้องเพลงสรรเสริญ  กิจกรรมยืนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
 
               ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และภูเก็ตยังถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ใกล้กับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์
 
               การจัดงานนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ “Phuket Countdown 2017”และงานเทศกาลของดีภูเก็ต ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับชมการออกร้านกาชาดจากเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ชมสินค้า OTOP อาหาร 4 ภาค และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชมนิทรรศการจากภาคส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง และรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อส่งความสุขให้ชาวเมืองภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นการร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่
 • เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองภูเก็ตสู่ความเป็นสากล
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองภูเก็ตไปทั่วประเทศ
 • เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยรวมถึงส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงปีใหม่

รูปแบบการจัดภายในงาน

 • กิจกรรมการออกร้านกาชาดจากเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต
 • การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหาร 4 ภาค   
 • ชมนิทรรศการจากภาคส่วนราชการ
 • การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 • จัดเวทีกลางสำหรับการจัดการแสดงต่างๆ และสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • จัดพิธีส่งพระอาทิตย์สุดท้ายของปี 2559 โดยถ่ายทอดสดจากปลายแหลมพรหมเทพ
 • ร่วมจุดเทียนพร้อมกัน เรียกว่า “แสงเทียนแห่งสยาม” ร้องเพลงสรรเสริญ  กิจกรรมยืนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

การประชาสัมพันธ์

 • เชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
 • ส่งข่าวผ่านรายการข่าวทางสถานีช่องต่างๆ เช่น 3,5,7,9,11, Thai PBS, Nation Channel
 • ติดประกาศโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ และติดไวนิลประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • แถลงข่าวการจัดงานในส่วนกลาง

เป้าหมายการจัดงาน

               เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในเมืองภูเก็ต ให้สูงขึ้นในช่วงปีใหม่ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวสู่ภูเก็ตตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

               ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน
 • ประชาชนชาวภูเก็ตได้ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน
 • นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเทศกาลงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ต
 • เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลช่วงปีใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ
 • กระตุ้นให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจับจ่ายในช่วงปีใหม่

ศิลปินที่มาร่วมงาน

 • พิมดา อาร์สยาม
 • ไมค์ ภัทรเดช

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท