ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ
งานประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ปราณีวรรณ คูล ซัพพลาย จำกัด (บิทไวส์)
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน :งานประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ปราณีวรรณ คูล ซัพพลาย จำกัด (บิทไวส์)
1.สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์สายตรงจากประเทศจีน เวลา 18.20-18.30 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2551
2.นำผลิตภัณฑ์ไปแสดง ณ งานประชุมใหญ่ประจำปี 2550-2551 ภาค 3350 โรตารีสากล วันศุกร์ที่ 14-15 มีนาคม 2551
3.นำข้อมูลผลิตภัณฑ์และประวัติความเป็มาขอโรงงานที่ประเทศจีน ที่เซี่ยงไฮ้ และหนางกิง ให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ
4.นำผลิตภัณฑ์ไปแสดงในงานนิทรรศการ น้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 1กุมภาพันธ์ – วันที่ 10 เมษายน 2551
5.จัดประชุมเชิญนักข่าวที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศจีน ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2551
6.จัดประชุมเชิญนักข่าวที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานบิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
7.เปิดสกู๊ปลุยตลาดเครื่องทำลมเย็นเทงบ 10 ล้าน โดยโปรโมตผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค
8.นำผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งในงาน วันครอบครัวอบอุ่นครั้งที่3 ณ บริเวณสนามกีฬา  พื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ในวันที่ 14 เมษายน 2551
ผู้แสดงงาน :    
1.หนังสือพิมพ์ฐานเศรษกิจ
2.หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
3.หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
4.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธกิจ
5.หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
6.หนังสือพ์ไทยโพสต์ เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท