ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ
งานประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุ โทรทัศน์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Climate Thailand Conference 2011
19 พ.ย. 2558

งานประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุ โทรทัศน์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Climate Thailand Conference 2011

ทางวิทยุ

1. สัมภาษณ์ คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 92.25 เมกกะเฮิรทซ์

รายการ Business line & Life  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554  สัมภาษณ์สดออกอากาศเวลา 18.00-19.00น. เป็นเวลา 10-15 นาที

2. สัมภาษณ์ คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 92.5 เมกกะเฮิรทซ์ และ AM 891 khz

รายการ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554  สัมภาษณ์สดออกอากาศเวลา 9.20-9.35น. เป็นเวลา 10-15 นาที

3. เปิด SPOT โฆษณา เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 92.25 เมกกะเฮิรทซ์

รายการ Business line & Life  ในวันที่ 18 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2554 (จันทร์ - ศุกร์)  ความยาว 32 วินาที วันละ1 ครั้ง รวม 20 ครั้ง

ทางโทรทัศน์

1. สัมภาษณ์ คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ

รายการ Business line & Life  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554  สัมภาษณ์สดออกอากาศเวลา 18.00-19.00น. เป็นเวลา 10-15 นาที

2. เปิด SPOT โฆษณา เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2 ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ

รายการ Business line & Life  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 32 วินาที วันละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง เวลา 18.00-19.00น.

ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 32 วินาที วันละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง เวลา 18.00-19.00น.

ในวันที่ 1-17 สิงหาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 32 วินาที วันละ 1 ครั้ง รวม 13 ครั้ง เวลา 18.00-19.00น.

รวมทั้งหมด 20 ครั้ง

3. เปิด SPOT โฆษณา เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2 ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ

รายการ ฐานตลาดวิเคราะห์      ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 32 วินาที วันละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง เวลา 23.00-24.00น.

ในวันที่ 1-18 สิงหาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 32 วินาที วันละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เวลา 23.00-24.00น.

รวมทั้งหมด 20 ครั้ง

4. สัมภาษณ์ คุณประเสริฐสุข จามรมาน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีโทรทัศน์ปห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์

รายการ ENERGY UPDATE   ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2554  เวลาที่ให้สัมภาษณ์เวลา 15.20-15.35น. วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลาที่ออกอากาศ 16.30-16.55 น.

5. เปิด SPOT โฆษณา เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ช่อง9

รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า      ในวันที่ 4 , 5 , 17 , 18 สิงหาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 30 วินาที วันละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง เวลา 6.00-8.00น.

6. สัมภาษณ์ คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ

รายการ ฐานตลาดวิเคราะห์  ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554  สัมภาษณ์สดออกอากาศเวลา 19.15-19.25น.

7. พูดประชาสัมพันธ์งาน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2  โดย คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

รายการ เรื่องเล่าเช้านี้  ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554  ออกอากาศเวลา 6.00-8.00น.

8. เปิด SPOT โฆษณา เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิภาคโลก ครั้งที่ 2 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทสไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

รายการ ร่วมมือร่วมใจ      ในวันที่ 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 กรกฎาคม 2554 เปิดสปอต ความยาว 30 วินาที วันละ 1 ครั้งต่อวัน รวม 6 ครั้ง เวลา 14.00-15.00น.

9. สัมภาษณ์ คุณประเสริฐสุข จามรมาน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Spring News

รายการ ENERGY UPDATE   ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2554  เวลาที่ให้สัมภาษณ์เวลา 15.20-15.35น. วันที่ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 เวลาที่ออกอากาศ 13.30-14.00 น.

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท