ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
Colorful Phuket Countdown 2016
28 มี.ค. 2559

Phuket Countdown 2016
เปิดฤดู กาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์
และ
งานส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ 2559


ณ บริเวณหาดในหาน ตำบลราไวย์
อำเภอเมือง จังหวั ดภูเก็ต
ระหว่างวันที่  26-31 ธันวาคม 2558

 

หลักการและเหตุผล

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  เป็นเทศกาลสากลที่ทุกคนให้ความสำคัญ ถือเป็นงานใหญ่ สุดท้ายของปี และตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทุกคนต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาน้ำมันที่ขึ้นลงตลอดเวลา จึงทำให้ทุกคนต่างก็ตึงเครียดกับปัญหาดังกล่าว  การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้งาน  Phuket Countdown 2016  เป็นสัญลักษณ์สากลแห่งการเฉลิมฉลองที่ส่งความสสุข ความสมหวัง และเป็นงานที่สร้างรอยยิ้มให้ กับทุกคน

Phuket  Countdown  2016 จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนชาวภูเก็ต  ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพ ของภูเก็ต  ในการที่จะเป็น Destination  ของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีจึงเกิดการรวมตัวในกลุ่มผู้ประกอบการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนกันให้เกิดงานเทศกาลส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่  และขยายวงกว้างไปสู่งานเทศกาลส่งท้ายปีระดับสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชิญชวนให้ทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการเฉลิ มฉลองแบบใหม่  โดยการจับมือกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่

โดยตำแหน่งของการจัดงานอยู่บริเวณหาดในหาน ภูเก็ต ซึ่งหาดในหานเป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ ใกล้ๆหาดจะมีบึงขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองหาน หาดในหาน เป็นชายหาดที่ มีความยาวพอสมควร เมื่อเทียบกับอ่าวเสนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นที่นิยมสำหรับนอนอาบแดดของชาวต่างชาติหาดทรายไม่ขาวมากแต่ มีเม็ดทรายเล็กละเอียดมีแหล่งขายของที่ระลึกในบริเวณรอบ ใกล้ ๆกับหาดในหานนี้ยังมี อ่าวเล็กๆ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ เคียง คืออ่าวเสน ในช่วงฤดู มรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมี คลื่นแรงมาก ไม่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นส่งมอบความสุข ความสนุก ความประทับใจและการมี ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตะวันตกสุดของประเทศไทย ณ แหลมพรหมเทพ และร่วมเฉลิมฉลองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้วย โดยมี กิจกรรมต่างๆ ได้ แก่  นิทรรศการภาพถ่ายภู เก็ต และภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ การแสดงดนตรี จากศิลปิ นนักร้องจากค่ายอาร์สยาม และ อาร์เอส  ทำซุ้ม / Back drop ส่งตะวันและภู เก็ตเคาท์ดาวน์  ณ บริเวณหาดในหาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ ถ่ายภาพ

ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับเป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยว และภูเก็ตยังถือได้ ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนก็ว่าได้เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ใกล้กับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร ์

การจัดงาน Phuket Countdown 2016 ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง และรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้ วย

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.  เพื่อส่งความสุขให้ชาวเมืองภูเก็ตมาร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน
2.  เพื่อเป็นการร่วมต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่  
3.  เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของเมืองภูเก็ตสู่ความเป็นสากล
4.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ งานส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ของเมืองภูเก็ตไปทั่วประเทศ
5.  เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยรวมถึงส่งเสริมนักท่องเที่ยชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงปีใหม่
6.  เพื่อร่วมส่งพระอาทิตย์สุดท้ายของปี และเฉลิมฉลองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

แนวคิดของการจัดงาน

ส่งความสุขความสนุก สู่พี่น้องชาวภูเก็ตด้วยการนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่  โดยการจัดกิจกรรมแบบมันส์ๆ ตลกขบฮา  เผื่อผ่อนคลายความเครียด  และจัดความสำราญด้านดนตรี เสียงเพลงสายลม  การแสดงที่ อ่อนช้อย สวยงาม 

 

รูปแบบการจัดภายในงาน

1.  จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  นิทรรศการภาพถ่ายภูเก็ต และภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้  
2.  จัดทำซุ้ม/BACK DROP ส่งตะวันและภู เก็ตเคาท์ดาวน์  
3.  จัดลานกิจกรรมวัยมัน รอบๆบริเวณงานไม่ว่าจะเป็น
     - การแสดงและการโชว์ต่าง ๆ
     - การร่วมสนุกกับเกมส์ มันๆ กับกิจกรรมต่างๆ
4.  จัดโซนลานเบียร์ เครื่องดื่ม และซุ้มอาหารบริการให้ กับทุกคนที่เข้ามาร่วมในงาน 
5.  จัดเวทีกลางสำหรับการจัดการแสดงต่างๆ และสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

การประชาสัมพันธ์

1. เชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
2. ส่งข่าวผ่านรายการข่าวทางสถานี ช่องต่างๆ เช่น 3,5,7,9,11, Thai PBS, Nation Channel 
3. ออกหนังสือเชิญร่วมงานไปยังหน่วยงานราชการสำคัญๆ ทั่วประเทศ
4. ประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการเคเบิ้ลจังหวัดภูเก็ต
5. ออกรายการวิทยุ ผ่านช่วงประชาสัมพันธ์ ของคลื่นต่างๆ
6. ติดประกาศโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ และติดไวนิลประชาสัมพันธ์
7. ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ ชั้นนำของประเทศ
8. ประชาสัมพันธ์ ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9. แถลงข่าวส่วนกลาง

 

เป้าหมายการจัดงาน

เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในเมืองภูเก็ตให้สูงขึ้นในช่วงปีใหม่  และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวสู่ภูเก็ตตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2558

 

Event & Activity

พบกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบร่วมเล่นเกมส์และลุ้นรับของขวัญปีใหม่ วงดนตรี แบนด์ต่างๆมาร่วมสนุก พร้อมกับเหล่า  DJ จากคลื่นต่างๆ มาร่วมเปิดร้องเพลงเพราะๆ เคล้าลมหนาว 

 

Booth สปอนเซอร์

ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมของสปอนเซอร์ ภายในบูธมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมาย 

 

Hands Experience Zone

เป็น  Pre  Event  ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 26-31  ธันวาคม  2558 บริเวณหาดในหาน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ในวันส่งท้ายปีเก่าที่บริเวณนี้ได้   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  ผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน
-  ประชาชนชาวภูเก็ตได้ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน
-  นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ รู้จักเทศกาลงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของจังหวัดภูเก็ต
-  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลช่วงปีใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ
-  กระตุ้นให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจับจ่ายในช่วงปีใหม่

 

ร่วมส่งพระอาทิตย์ สุดท้ายของปี ณ แหลมพรหมเทพ จ.ภู เก็ต

 

ศิลปินที่มาร่วมงาน

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท