ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
โครงการสายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหาร 4 แผ่นดิน และ พิธีเปิดท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ วันที่ 2-3 มีนาคม 2561
02 พ.ค. 2561

โครงการ

“สายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหาร 4 แผ่นดิน”
 
และ

พิธีเปิดท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

วันที่ 2-3 มีนาคม 2561

เวลา 10.00-20.00 น.

ณ  บริเวณท่าเรือเชียงแสน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


โครงการ “สายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหาร 4 แผ่นดิน” และพิธีเปิดท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
    
           ตามมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พิจารณาให้ท่าเรือเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ แล้วนั้น เพื่อให้ท่าเรือเชียงแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (Land Mark) และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทราบถึงท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าว ท่าเรือเชียงแสน ร่วมกับ กรมธนารักษ์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดพิธีเปิดท่าเรือเชียงแสน พร้อมกับเทศกาลอาหาร 4 ชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ในนักท่องเที่ยวได้ทราบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 2-3 มีนาคม 2561       เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณท่าเรือเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภายในวันงานจะมีการออกร้านอาหารท้องถิ่น 4 ชาติ พร้อมด้วยการแสดงจากศิลปิน ยิ้ม อาร์ สยาม และชมการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีของภาคเหนือ เช่น สะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป
           ท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นท่าเรือแห่งแรกของลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยงบ 500 ล้านบาท เป็นท่าเรือที่สร้างยื่นไปในแม่น้ำโขง มีท่าเทียบเรือ 2 ท่า ขนาด 15 x 50 เมตร
           -ท่าเทียบเรือ A ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า
           -ท่าเทียบเรือ B ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร มีเนื้อที่ 9 ไร่ อาคาร 4 ไร่ ที่ว่างลานจอดรถ 5 ไร่
           ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อส่งเสริมการขนส่งการค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ที่ตั้ง
           ท่าเรือเชียงแสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ด้านหน้าติดแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านหลังติดถนนซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ

ลักษณะของท่าเรือ
           ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ำ 2 ทุ่น มีสะพานเชื่อมระหว่างทุ่นกับเขื่อน ให้รถบรรทุกลงไปทำการบรรทุกขนถ่ายสินค้าข้างเรือได้ ตัวทุ่นและสะพานเชื่อมมีหลังคาคลุมกันแดดฝน จึงสามารถทำการบรรทุกและขนถ่ายได้ในขณะฝนตก

    ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็จเสร็จ ณ อาคาร สำนักงานเดียวกัน ประกอบด้วยสำนักงานท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย,ด่านศุลกากรเชียงแสน,ด่านอาหารและยาเชียงแสน, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่านตรวจพืชเชียงแสน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงราย

           กิจกรรมภายในวันงาน

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท