ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
โครงการปั่นเปิดประตูการค้า สู่แหล่งท่องเที่ยว
29 ก.ย. 2559

โครงการปั่นเปิดประตูการค้า สู่แหล่งท่องเที่ยว

วันเสาร์ ที่  30 กรกฎาคม  2559 เวลา 10.00-20.00 น.

ณ  บริเวณหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา​

จัดโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

อำเภอหาดใหญ่  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา  เป็นที่ตั้งของนครหาดใหญ่  เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้  หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

หาดสมิหลา  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองสงขลา  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "แหลมหิน" มีชายทะเลถึงสองด้าน คือด้านตะวันออกและทิศเหนือ ตรงปลายแหลมมีรูปปั้น"นางเงือก" ซึ่งท าด้วยโลหะสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่กรุงเทพฯ เพื่อรับเสด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์ค คราวเสด็จ
ประเทศไทย  ต่อมาเทศบาลเมืองสงขลาได้ขอซื้อมาตั้งไว้ที่ หาดสมิหลา  พร้อมจารึกที่ฐานของนางเงือกว่า "เงือกทอง" บริเวณหาดสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว"  มีป่าสนร่มรื่น  จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ  เกาะหนูเกาะแมวจนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา

การมีสุขภาพที่ดี เป็นความปรารถนาของคนทุกคน  เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุขและส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีได้ในที่สุด  โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความถนัด ความสนใจ และความพร้อมตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับของแต่ละบุคคลอีกด้วย  ดังนั้นการออกกำลังกาย  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในทุกเพศทุกวัย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการออกกำลังกาย  กับการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ  โดยการจัดโครงการปั่นเปิดประตูการค้า สู่แหล่งท่องเที่ยวยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ
สำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน  และให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน

2.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

3.  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ,เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา

4.  เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

 

เป้าหมายของโครงการ

1.  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจและประทับใจจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น

2.  เพื่อให้หาดสมิหลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด

3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

4.  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลา

5.  นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณหาดสมิหลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-20.00 น.

 

แผนการดำเนินงาน

- วางแผนการประชุมหน่วยงานในพื้นที่

- ดำเนินการหาผู้สนับสนุนร่วม 

- ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น และสื่อหนังสือพิมพ์ (ก่อนงาน)   

- ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิลรอบบริเวณการจัดงาน                       

- ประชาสัมพันธ์งานใน www.opt-news.com           

- ประชาสัมพันธ์ ให้มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

- ออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ

- เทปบันทึกภาพงานแพร่ภาพผ่านทาง อปท.ทีวีนิวส์  ช่อง youtube

 

กิจกรรมในวันงาน

กิจกรรมช่วงเช้า
-  นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมกันปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้น  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มุ่งสู่เส้นชัย หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา


กิจกรรมช่วงเย็น
- นักปั่นจักรยานทั้งหมด เดินทางสู่ลานอเนกประสงค์ บนเขารูปช้างเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีฟรีคอนเสิร์ตจากวงคาราบาว 
- กิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท