ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
The Rhythm of the Earth World Festivals
19 พ.ย. 2558

The Rhythm of the Earth World Festivals

World Musiq-World Bar-B-Q

“จังหวะแผ่นดิน” เทศกาลโลก ครั้งที่ 9

February 25th– March 1st,2015

CentralWorld,Bangkok,Thailand

 

ความเป็นมา

จังหวะแผ่นดิน ได้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปีที่แล้ว เมื่อทอดด์ ทองดีเดินทางไปชนบทไทยและได้พบเห็นนักดนตรีพื้นบ้าน นักดนตรีพิการที่มีฝีมือในการเล่นดนตรีเป็นพิเศษ ทำให้ผมนึกถึงน้องสาวที่ชื่อ Kelly เป็น ออทิสติก (เด็กพิเศษ) พ่อแม่พยายามดึงจุดเด่นในตัว Kelly ออกมาในด้านบวก เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสี และโลกเราต้องการทุกสี เราใช้เวลา 3 ปี ในการบันทึกเสียงและนักดนตรีพื้นบ้าน นักดนตรีพิการ จนเป็นเพลงใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาผสมกับดนตรีสากล อาทิเช่น ดนตรี Blue ดนตรี Jazz และดนตรี Rock ที่กลายเป็นชุดเพลงจังหวะแผ่นดิน ที่หลายท่านรู้จัก

หลายปีที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสที่จะจัดงานและร่วมสร้างงานกับบริษัทสิงห์ และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ อาทิ สถานทูตอเมริกา อิสราเอล อินเดีย ไต้หวัน และสเปน ทำให้ราเห็นถึงคุณภาพและความตั้งใจของผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่จะสร้างเวทีให้คนทั่วประเทศ ที่จะฉลองศิลปะและวัฒนธรรมไทย และที่สำคัญคือ ร่วมอุดมการณ์ให้ประเทศไทยได้เป็นทูตวัฒนธรรมของโลก และทั้งคนไทยก็ได้เปิดบ้านจนชาวต่างชาติมาอยู่ได้มากมาย

เมื่อดูกระแสจากงานที่เราสร้างสรรค์ร่วมกัน บวกกับกระแสจากรายการโทรทัศน์ที่เราร่วมกับบริษัท WorkPoint รายการโทรทัศน์ “คุณพระช่วย” และก่อนหน้านี้เราได้ไปทำแสดง World Musiq ในหลายประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี อิสราเอล ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม และกลายมาเป็นเทศกาล Rhythm of the Earth World Festival : World Musiq – World Bar-B-Q หรือเทศกาลจังหวะแผ่นดิน ซึ่งนับเป็นเทศกาลดนตรีพื้นบ้านผสมสากลงานแรกและงานเดียวในเมืองไทยมากว่า 8 ปีแล้ว และกำลังเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว

หลักการ/เหตุผล

โครงการ”จังหวะแผ่นดิน เทศกาลโลก” หรือ Rhythm of the Earth Festival เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ทอด ทองดี ศิลปินฝรั่ง ที่มาอยู่ในเมืองไทย ได้สนใจในเรื่องดนตรีพื้นบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยในภูมิภาคต่างๆที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษมากกว่าที่ใดในโลก จากการเดินทางไปสัมผัสชีวิตของคนชนบทมาตลอดระยะเวลากว่า  10 ปี พบว่าดนตรีพื้นบ้านมีความไพเราะ มีความพิเศษทั้งเสียง ทั้งคนเล่น ทั้งเครื่องดนตรีที่ทำมาจากธรรมชาติ ได้สร้างสีสัน สร้างความสุขให้กับผู้คนในโลกใบนี้

อีกทั้งแรงจูงใจสำคัญยิ่งเพราะน้องสาวเคลลี่(Kelly)เป็นออทิสติก แต่พ่อแม่ได้สร้างจุดเด่นให้กับเธอ นั่นคือดนตรี ที่สร้างสรรค์สังคม  สร้างความสุขให้คนรอบข้างและที่สำคัญสร้างความเด่นให้ตัวเธอนั่นเอง โดยใช้เวลาอยู่ 3 ปีในการรวบรวมนักดนตรีพื้นบ้าน นักดนตรีพิการแล้วบันทึกเสียงร่วมกัน โดยผสมกับดนตรีสากล  ทั้งแนว แจ๊ส(Jazz)  บลู(Blue) และร็อค( Rock ) จนเป็นที่มาของ “จังหวะแผ่นดิน”

ได้มีโอกาสไปแสดงตามที่ต่างๆ ของประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศถึงความตั้งใจจริงของพวกเราทั้งยังฉลองศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลาม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ในที่สุด จังหวะแผ่นดิน  ได้รับการยกฐานะเป็นทูตวัฒนธรรม และได้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศต่างๆ อาทิ  อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี อิสราเอล ฯลฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม

“จังหวะแผ่นดิน”ที่ทั่วโลกรู้จักและอยากสัมผัสไปตลอดจึงกลายมาเป็นเทศกาล Rhythm of the Earth Festival : World musiq- World Bar- B-Q จังหวะแผ่นดิน สุดยอดอาหารย่าง อลังการดนตรีโลก     เทศกาลดนตรีพื้นบ้านผสมผสานสากลงานเดียวในเมืองไทย ที่คนทั้งโลกรอคอย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทยรวมทั้งนานาชาติมาจัดแสดงร่วมกัน

2.เพื่อนำเสนอผลงาน”จังหวะแผ่นดิน”ที่ได้แสดงมาแล้วทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถของกลุ่มเด็กพิเศษให้คนไทยและชาวโลกได้ประจักษ์

เป้าหมาย

1.เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบรอบ87พรรษา

2.เพื่อเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนความสามารถของเด็กพิเศษของ

ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวมากขึ้น

สถานที่จัดงาน

-  บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

กำหนดวันจัดงาน

-  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558   เวลา 18.00-22.00 น.

แผนดำเนินงาน

-  ประชาสัมพันธ์งาน”จังหวะแผ่นดิน”ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทีวี เคเบิลทีวี เว็บไซต์ ป้ายประกาศตามจุดใหญ่ของเมืองหลวง รวมถึงSocial Media อื่นๆ เป็นต้น

กิจกรรมในงาน

รายละเอียดโปรแกรมการจัดงาน”จังหวะแผ่นดิน”(แนบท้าย)

The # 1st -8th Rhythm of the Earth Festival

“จังหวะแผ่นดิน” เทศกาลโลก ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 8 (2006-2013)

ร่าง-กำหนดการ

The Rhythm of the Earth World Festivals

World Musiq-World Bar-B-Q “จังหวะแผ่นดิน” เทศกาลโลก

February 25th– March 1st, 2015 @ Central World

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 – February 25 , 2015

18:00 น.   “ลีลา ลีลาส” ร.ร.โสตศึกษานนทบุรี Nonthaburi Deaf Dancers

18:15 น.   การแสดงจากชุด “ปทุมมาศนาฏลีลา” โรงเรียนปลูกจิตปทุมวัน Pathumwan School

18:30 น.   วงช้างสะตน World Musiq จากล้านนา

19:00 น.   พิธีเปิด Opening Ceremony

19:30 น.   Japan - Oki Dub Ainu Band

19:00 น.   Lebanese Bar-B-Q

20:15 น.   คณะองศาศิลป์ Ongsasin Youth Drummers

20.45 น.   Israel - Idan Raichel

21.15 น.   American Bar-B-Q

21.30 น.   S. America - La33 (Colombia)

22:15 น.   Japanese Bar-B-Q

22.30 น.   World Musiq Jam

World Colors Village Stage

18:15 น.   โรงเรียนปลูกจิตปทุมวัน

18:30 น.   “ลีลา ลีลาส” จากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี

19:30 น.   คณะองศาศิลป์

20:00 น.   วงช้างสะตน

20:30 น.   S.America - La33 (Colombia)

21:00 น.   Israel - Idan Raichel

*** มีการแสดงและการสาธิตจากกลุ่มมูลนิธิพิเศษต่างๆที่เข้าร่วม Festival สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน**

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - February 26 , 2015

18:00 น.   การแสดงจากชมรมนาฏยะนาฏศิลปปิ่นเกล้า Leela Naree Thai Show

18:15 น.   Pathumwan District School Show

18:30 น.   วงสวัสดี Sawasdee Thai World Musiq

19:00 น.   Spain - Oreka TX

19:30 น.   Indian Bar-B-Q

19:45 น.   La33 จากประเทศ Colombia

20:30 น.   Thai World Bar-B-Q

20:45 น.   Bangkok Xylophone

21:30 น.   Greek Bar-B-Q

21:45 น.   Yunasi จากทวีปแอฟริกา

22.30 น. The Superglasses Ska Band

 

World Colors Village Stage

18:00 น.   ชมรมนาฏยะนาฏศิลป ปิ่นเกล้า Pin Klao Performance Center

18:30 น.   Ted Lewand AMERICANA

19:30 น.   คณะองศาศิลป์ Ongsasin

20:00 น.   วงสวัสดี Sawasdee Band

21:00 น.   Spain - Oreka TX

*** มีการแสดงและการสาธิตจากกลุ่มมูลนิธิพิเศษต่างๆที่เข้าร่วม Festival สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน***

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – February 27 , 2015

18:00 น.   การแสดงจากโรงเรียนวัดปทุมวนาราม Pathumwanaram School

18:15 น.   การแสดงจากศูนย์เมอร์ซี่ Mercy Center

18:30 น.   Mexican Bar-B-Q

18:45 น.   วงสุวรรณหงส์ Suwannahong-Young World Musiq

19.30 น.   German Bar-B-Q

19.45 น.   Yunasi จากทวีปแอฟริกา

20.15 น.   Italian Bar-B-Q

20:30 น.   A Moving Sound Music Ensemble จากประเทศไต้หวัน

21.15 น.   Israel - Idan Raichel

22:00 น.   วงซูซู

 

World Colors Village Stage

18:00 น.   Bangkok Acoustic

18:30 น.  การแสดงจากโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

18:45 น.  การแสดงจากศูนย์เมอร์ซี่ Mercy Center

19:00 น.  A Moving Sound Music Ensemble จากประเทศไต้หวัน

20:00 น.  Yunasi จากทวีปอัฟริกา

21:00 น.  วงสุวรรณหงส์

*** มีการแสดงและการสาธิตจากกลุ่มมูลนิธิพิเศษต่างๆที่เข้าร่วม Festival สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน***

 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 – February 28 , 2015

18:00 น.   การแสดงชุด “มหัศจรรย์ปทุม” จากโรงเรียนสวนลุมพินี

18:15 น.   มูลนิธิออทิสติกไทย -  Autistic Harmony

18:30 น.   กลอง 4 ภาค Bangkok Dramatic Arts

19:00 น.   La33 จากประเทศ Colombia

19:45 น.   Russian Bar-B-Q

20:00 น.   HIMMAPAN 2nd World with Chee Pakakayaw

20:30 น.   Peking Bar B-Q

21:45 น.   Yilila จากประเทศ Australia

21:15 น.   Malaysian Bar-B-Q

21:30 น.   HIMMAPAN World Jam

 

World Colors Village Stage

18:15 น.   การแสดงจากชมรมนาฎศิลปสุพิฌชญา Our World 2

18:30 น.   โรงเรียนสวนลุมพินี

18:45 น.   มูลนิธิออทิสติกไทย - Autistic Harmony

19:15 น.   Yilila จากประเทศ Australia

20:00 น.   กลอง 4 ภาค Bangkok Dramatic Arts

20:30 น.   Chee Pakakayaw Karen Ethnic Musiq

21:00 น.   Ted Lewand AMERICANA

*** มีการแสดงและการสาธิตจากกลุ่มมูลนิธิพิเศษต่างๆที่เข้าร่วม Festival สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน***

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 – March 1 , 2015

18:15 น.   การแสดงชุด "นาฏดุริยลีลา" จากชมรมนาฏศิลปชุมชนบ่อนไก่  Duriyaleela

18:30 น.   การแสดงจากชาวชอง จันทบุรี

19:00 น.   Bangkok Batucada:Brazilian Drum & Brass จังหวะดนตรีสไตล์บราซิล

19:30 น.   คณะแสงมณี ดนตรีมุสลิม

20:00 น.   A Moving Sound Music Ensemble จากประเทศใต้หวัน

20:30 น.   Yilila จากประเทศ Australia

21:00 น.   พิธีมอบรางวัล World Bar B-Q World Champion 2015

21:30 น.   La33 จากประเทศ Colombia

22:00 น.   ROE6 World Jam

 

World Colors Village Stage

18:00 น.   กระบี่กระบองคณะสเลมาน ลูกปีกกา

18:30 น.   ดนตรีจากศักดิ์ศิลป์ Mr.Saksin

19:00 น.   6 Strings Acoustic

19:30 น.   การแสดงจากชาวชอง จันทบุรี

20:00 น.   Bangkok Batucada

20:30 น.   La33 จากประเทศ Colombia

21:00 น.   คณะแสงมณี

*** มีการแสดงและการสาธิตจากกลุ่มมูลนิธิพิเศษต่างๆที่เข้าร่วม Festival สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน***

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท