งานสัมมนา ย้อนกลับ
พืชพลังงานทดแทนอนาคตเศรษฐกิจไทย
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน :    พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย
ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง
เวลา และ สถานที่ :    วันที่ 28 เมษายน 2551
เวลา 8.00 - 17.00 น.
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน     
วัตถุประสงค์ :    
1.สร้างแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง/เกษตรกรรม
2.นำพืชเศรษฐกิจมาใช้เป้นพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :    จำนวน 1200 ท่าน
วิทยากรภายในงาน :    ฯพณฯ ดร.อำพล  เสนาณรงค องคมนตรี
เป็นต้น
 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท